Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera, sa razmacima (Word Count).
Određivanje cene zavisi od sledećih faktora :

  • oblast prevođenja
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • hitnost tj. u kom roku je potrebno završiti prevod
Cene:
Prevod opštih tekstova 900,00 RSD
Prevod stručnih tekstova iz oblasti prava / ekonomije / medicine / tehnike 1000,00 RSD
Prevod sa overom (minimum 1 strana) 1200,00 RSD
Lektorisanje / korektura teksta 450,00 RSD

Količinski popusti:
  • Za tekst 30 – 70 strana nudimo popust od 5%
  • Za tekst 70 – 100 strana nudimo popust od 10%
  • Za tekst preko 100 strana popust od 15%
Hitnost prevoda dodatno se naplaćuje od 10 – 20% u zavisnosti od zadatog vremenskog okvira.